top of page

Hva er tantra terapi

Mange spør meg hva tantra terapi egentlig er. Da bruker jeg å si at tantrisk livsfilosofi er veldig lik yogisk livsfilosofi, men mens yoga handler om «hvem er jeg i møte med meg selv», så handler tantra om «hvem er jeg i møtet med et annet menneske», som jo også er to forskjellige ting. I begge tilfeller handler det om å bli bevisst sine livsmønster, lære å kjenne sine grenser og kanskje oppdage hvor vi trenger å velge annerledes enn tidligere for å tilføre en dypere mening til livene våre. Disse valgene vil være individuelle ettersom hvilke verdier vi har.


Ordet tantra betyr «verktøy for ekspansjon», så ALT som gjør at vi i etterkant ekspanderer som person er egentlig tantra. Mens yoga fokuserer på å få kontakt med kjærligheten i deg (herved kalt lyset), samt kjenne din rett til å trekke deg bort fra det som ikke lar deg blomstre, så går tantra terapi et hakk videre og lærer deg også opp i å være nysgjerrig på skyggen/mørket i deg i stedet for å flykte fra eller undertrykke det. Du lærer å gå det i møte sammen med et menneske du har tillit til, med mål om å gi deg opplevelsen av å bli møtt med kjærlighet og aksept også i ditt mørke. Det fins nemlig ingen lys uten at det også kaster skygge over noe. Vi har alle ting vi undertrykker eller fordømmer og ikke aksepterer som en likeverdig del av den vi er. Det kan være undertrykket sorg, nedstemthet, frykt og tabu-belagte tema som seksualitet…eller at vi ikke tillater oss selv å kjenne på glede, lyst og fred uten dårlig samvittighet.


I tantra sies det at vårt største potensialet faktisk ligger bak utforsking av skyggen/mørket i oss, fordi det ofte er der vi ekspanderer mest i etterkant, og gjennom integrasjon og aksept av dette mørket så vil lyset helt naturlig også få mer plass til å vokse.


Så mens yoga er en nydelig start med å lære seg selv å kjenne på sine grenser, så har tantra et stort fokus på å skape trygghet nok til å tørre å gi uttrykk og stå for disse grensene (og evt lystene) ovenfor et annet menneske, samt oppleve å bli møtt med kjærlighet og aksept, både om du jobber med å tørre å avvise noen, eller jobber med å tørre å be om noe du lengter etter. Å tørre å be om noe betyr ikke nødvendigvis at vi får alt vi ber om, men at alt er velkomment og ingenting fordømmes eller trenger å forbli undertrykket. Det handler om å øve på å tørre å stå for det vi faktisk lengter etter, å bli møtt i det eller å tørre å møte en eventuell avvisning, og lære å ikke ta det personlig, men heller takke for veiledningen fra den andre, og sist men ikke minst - å forstå at vi har like stor verdi uansett hva vi lengter etter. Og der skjer ofte magien…


Tantra terapi kan altså handle om å la skyggen bli sett og akseptert som en likeverdig del av den vi er (fordi det er det som er sant), og at vi gjennom en slik kontrollert utforsking av skyggen i oss vil føle mer kjærlighet og aksept til oss selv og andre, og at lyset i oss da vil skinne mye sterkere og stødigere enn hvis vi kun har tunnel-syn på lyset…fordi vi aksepterer hele og ikke bare deler av oss selv.


Om skyggen undertrykkes, vil den uansett komme ut gjennom destruktive livsmønster eller besettelser, og forårsake mye mer skade i verden enn om vi åpent og ærlig ser på vårt mørke i en kontrollert setting. Et eksempel på dette er seksuelle misbruk som ofte oppstår i miljø hvor seksualitet er uakseptert, undertrykket og skambelagt.


Filosofien til tantra terapi er altså at vi ved å tillate hele sannheten i oss, dvs tillater både lyset og mørket i oss, så vil skyggen forminskes og ikke lenger dominere valgene i våre liv, fordi vi også er godt kjent med denne siden av oss selv, og har full kontroll på å velge når vi vil den evt skal uttrykkes og ikke. Mørket vil likevel aldri forsvinne helt, fordi dens eksistens trengs som en polaritet av lyset, så vi kan gjenkjenne hva som faktisk er lyset…! Det ene kan nemlig ikke eksistere uten det andre…


Ordforklaringer:

*«Lyset» kan for noen bety glede, velvære, talenter og gode egenskaper vi har, og for andre betyr det en sterk kontakt med noe større enn oss selv/Gud/Universet/det mystiske/uendelige.


*«Skygge/mørket» kan for noen bety undertrykket sorg, glede, sinne, skyld, skam, sjalusi, seksualitet og nytelse osv., og for andre noe som oppleves som tabu og på kanten av hva som er akseptert i samfunnet.427 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page